Pomoc dla najmłodszych

Happy Family outdoor. Mother and daughter

Każdego roku słyszymy informacje odnośnie porzucanych dzieci. Tych, które trafiają do domów dziecka bądź placówek opiekuńczych, ponieważ ich rodzice nie przyjmują odpowiedzialności za opiekę i wychowanie. A także tych, których rodzice z różnych powodów nie są w stanie zapewnić należytej opieki.

Dzieci osierocone, każde z nich potrzebuje domu pełnego miłości, szacunku, zrozumienia i warunków do normalnego funkcjonowania. Na te potrzeby odpowiada organizacja, jaką stanowią SOS Wioski Dziecięce. Stowarzyszenie działające w Polsce od 1984 roku i zapewniające obecnie rodzinne środowisko, nie tylko w kraju, ale również na skalę międzynarodową. 135 krajów na świecie gości u siebie tych, którzy podjęli się opieki nad osieroconymi i porzuconymi dziećmi.

Darowizna dla dzieci

Pomoc, jaką uzyskują ci, którzy nie są jeszcze w pełni samodzielni, to nie tylko baza finansowa. To przede wszystkim przygotowanie do funkcjonowania w dorosłym życiu. Wychowanie, edukacja i codzienna opieka, jakiej podejmują się małżeństwa bądź osoby samotne. Możliwość przekazania darowizny pozwala wzbogacić życie tych, którzy od najmłodszych lat nie mogli liczyć na to, co dane było dzieciom w pełnych, prawdziwych rodzinach.

W ramach opieki zastępczej funkcjonują:

  • SOS Wioski Dziecięce,
  • Programy dla Młodzieży,
  • Rodzinne Domy Czasowego Pobytu.

Z kolei programy Umacniania Rodziny to przede wszystkim działania profilaktyczne. Zadania, jakich podejmują się SOS Wioski Dziecięce mają zatem na celu kompleksowo zadbać o rodzinę, która wykazuje trudności i różnego rodzaju problemy, o dzieci nie mające możliwości rozwijać swoich pasji i zainteresowań, a także pochodzące z ubogich rodzin, które tutaj mogą liczyć nie tylko na edukację i zabawę, ale również ciepły posiłek. Kolejnym celem jest pomoc tym, którzy z różnych względów nie zaznali uczucia życia pod opoką biologicznych rodziców, więc potrzebują wsparcia nie tylko fizycznego, by radzić sobie z codziennymi potrzebami, ale w dużej mierze wsparcia psychicznego oraz emocjonalnego.

Jednorazowa pomoc

Liczy się każda forma pomocy, nawet najmniejsza. Istnieje możliwość przekazania jednorazowego datku, w wybranej kwocie, a wszelkie szczegóły odnośnie tego, jak wpłacać i gdzie, znaleźć można na stronie https://wioskisos.org/pomoz-dzieciom/pomoz-jednorazowo/.

Dodaj komentarz