Jak pomóc dziecku przy wyborze drogi życiowej?

Rodzice często przejmują się wyborem profilu szkoły czy kierunku studiów dla swoich dzieci bardziej niż one same. Młody człowiek wkraczając w dorosłe życie wiele się uczy, a przede wszystkim poznaje swoje pasje.

Zdarza się, że rodzice wybierają dziecku zawód jeszcze zanim ukończy ono szkołę podstawową. Mówią: “będziesz lekarzem, prawnikiem, architektem…”. Można jednak pomóc swoim pociechom w wyborze drogi życiowej w znacznie lepszy sposób. Warto pozwolić mu odnaleźć jego pasję.

Takie poszukiwanie ułatwiają zajęcia pozalekcyjne, np.: kółko chemiczne, klub filmowy, kurs języka obcego, czy tańca nowoczesnego. Często studia są kosztowne, bo odbywają się poza miejscem zamieszkania. Warto zatem, by rodzice wcześniej pomyśleli nie tylko o kierunku kształcenia swojego dziecka, ale również mogli sfinansować mu naukę na wybranej uczelni. Dobrym rozwiązaniem, umożliwiającym oszczędzanie po kątem przyszłych potrzeb naszego dziecka, może być ubezpieczenie dające gwarantowaną wypłatę po określonym czasie. Oferta taka łączy ubezpieczenie na życie z możliwością długoterminowego gromadzenia pieniędzy według ustalonego wcześniej planu. Polisa na życie połączona z możliwością oszczędzania nie obciąża znacznie domowego budżetu, rozkładając to obciążenie w czasie.

Dodaj komentarz